Muar Historical Corridor @Muarar Hotel 99

Salah satu projek kami di tahun 2017 di Muarar Hotel 99. Menyiapkan Muar Historical Corridor dan menyediakan model Muar Digital Gateway. Maharani Cafe and Library juga diusahakan oleh kami.

en